Posts Tagged ‘אבן שושן’

״אינני רוצה להתגרש!״

15.11.2010

מעשה משעשע בן 65 שנים לפחות:

סרבה ״להתגרש״… סח לי מורה בבית־מדרש לגננות מעשה שהיה: אחת התלמידות הפריעה את מהלך השעור, והמורה איים עליה שיגרשנה מן החדר. הטיחה זו כנגדו: — ״אינני רוצה להתגרש!״ המורה צעיר, ואיננו קשיש בהרבה מן התלמידה; לא קשה לשער כי צחוק אדיר פרץ מפי השומעות, הנמצאות בגיל הגיל… והמורה שואלני:  — ״ומה היה עליה לומר: אינני רוצה להיות מגורשת? הרי גם זה משתמע כלשון גרושין. לא פחות ממה שאמרה״… במקרה זה מוטב להעדיף בנין נפעל (בתנ״ך יש רק נגרש, ולא נתגרש). אך גם התלמידה שמרבה ״להתגרש״  — לא חטאה ללשוננו ולא כלום. סוף־סוף אין המגרש והמתגרשת מוגבלים בתחומי אישות בלבד. כבר כתב ביאליק (בשירו ״לבדי״) על השכינה כי ״נִתְגָּרְשָׁה מִכָּל הַזָּוִיּוֹת״. גם במאמרו ״יוצר הנוסח״ כתב כי ״מְחֻסְּרֵי הַכִּשְׁרוֹן /הָרַמָּאִים/ הוֹלְכִים וּמִתְגָּרְשִׁים מִתּוֹךְ הַסִּפְרוּת״. בלקטי את חִדושי ביאליק שמתי לב לכך, אך לא ראיתי כאן חִדוש של ביאליק, ואני תמה שבעלי המלונים (ומלון אבן־שושן בכלל) מגדירים את המתגרש כענין גרושין בלבד.

(תשי"ג-תשי"ד)

"יד הלשון", עמוד 555

פניות הציבור: יהושע פרידמן — המילה קבקבים

17.10.2010

קַבְקַבִּים. השאלה שלהלן — שאלת יהושע פרידמן מניר דוד:

במקלחות שבקִבוצים מצויים סנדלי־עץ לאחיזת כף הרגל, וקוראים להם קבקבים, לשון הקטנה מן קַבַּיִם (נקישתם ברצפה בזמן הליכה מזכירה אף היא את קבֵּי העץ). מִלה מחודשת זו קיימת כבר עשרים שנה ויותר, ועד היום לא הובאה בשום מִלון, וְכִמדומה גם לא אושרה על־ידי ועד־הלשון. היש התנגדות למלה זו? ואם כן, מהו השם המוצע במקומה?

אין אני יודע על התנגדות כלשהי לקבקבּים. ואם יש התנגדות כזאת מצד מישהו, לא מִפיו אנו חיים. מִלה שנוצרה על־ידי העם וּברוח הלשון והיא שגורה בדִבּור — כּׂחה יפה מכל מיני מִלים ״מִלוניות״, שלפעמים אין זכות אִשורן עומדת להן כלל להִקָּלֵט בלשון. ואשר לִשאלת חברים רבים מדוע אין אומרים קַבְקַבַּיים כמו רגלַיים, נעלַיים וגרבַּיים — שתי תשובות בדבר: א) דבר דומם אין דינו כדין האברים הזוגיים, ויוכל לבוא גם ברִבּוי רגיל ולא זוגי. אף כנגד נעליים יש גם נְעָלִים (בלמד חרוקה), וסנדל — רִבּויו דוְקא רגיל: סַנְדָּלִים (בלמד חרוקה). ב) הקַבְקַבִּים דחוקים בדרך כלל מִהיות בני־זוג, וְלפעמים קרובות לא יִשוה האחד לחבירו… תשובתי זו הָיתה מעוררת צחוק אדיר של שומעי הרצאותַי בקִבּוצים.

("פִּנת הלשון" י שבט תש׳׳ה)

זה היה לפני 18 שנים. בינתיים הופיע מִלונו של אבן־שושן ויש בו קבקבּים, אלא שמתברר כי אין כאן הקטנה של קַבַּיִם: מן הערבית שאולה מלה זו /(קַבְּקַאבּ – قَبْقاب)/. מכל מקום גם זכות האטימולוגיה העממית לא פקעה לגמרי. זה פשט וזה דרש, וְלפעמים יפה כוח הדרש מכוח הפשט. ואך דבר אחד אינו ברור לי כל צָרכּו: אמנם, כבר יש לנו קבקבים במִלונים, אך איני יודע אם נמצאים הם עדיין בקִבּוצים…

(טבת תשכ״ג)

"יד הלשון", עמוד 502.

קַב — אולי מן ק־ב־ב במשמע: נקב, חלל; בארמית: קַבָּא; בערבית: קַבּ. הושאל ליוונית: kabos.
(מתוך המהדורה האחרונה של מילון אבן־שושן (2003))